Sezóna 2012

Akcie  na rok 2012

Suchý                               28.-29.04.2012 -terén                       vybavuje Jožo

V. Meder                          12.-13.05.2012-cesta                         vybavuje Laco Varga

Tatry                               25.-27.05.2012 -cesta                        vybavuje Jožo

Or.Lesná                          30.06.-02.07.2012-terén,cesta             vybavuje Mišo

Orava                               14.-15.07.2012 –terén,cesta             vybavuje Slavo

Vsetín                               07.-09.09.2012 –terén,cesta             vybavuje Peter st. (otec)